PERIODIKÁK A - Z

Alkalmazott Pszichológia

Dorner László ; Csordás Georgina
Miért adunk vért? - a magyar nyelvű Véradásmotivációs skála kidolgozásának első eredményei
Kulcsszavak: önkéntes véradás, motiváció, altruizmus, énorientált szükségletek
Alkalmazott Pszichológia, 20 (2020) 2. sz. 79-89. p.
https://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2021/04/4.pdf

Andragógia és Művelődéselmélet

Bukta Zsuzsanna
Új kihívások a sport civil szférájában: megfelelnek-e a sportegyesületek a közösségi igényeknek?
Kulcsszavak: sportegyesület, közösség, tagság, társadalmi szerep, önkéntesség
Andragógia és Művelődéselmélet, (2013) 1. sz. 72-86. p.
https://epa.oszk.hu/03000/03012/00001/pdf/EPA03012_andragogia_2013_1_072-087.pdf

Baranyai Történelmi Közlemények

Huszár Mihály
Remélem egyszer csak vissza fog térni zászlós úr is" : Sztelek Ferenc pécsi 19-es önkéntes zászlós első világháborús dokumentumai
Kulcsszavak: önkéntesség, katonaság, történelem, I. világháború
Baranyai történelmi közlemények : a Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 22 (2017) 7. sz. 193-207. p.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BARM_tk_7/?pg=194&layout=s&layout=s

Barátság

Mayer Éva
Az önkéntes tevékenységre az élet minden területén szükség van
Kulcsszavak: önkéntesség, szociális munka, interjú
Barátság, 18 (2011) 4. sz. 6844. p.
https://epa.oszk.hu/01200/01259/00055/pdf/baratsag_EPA01259_2011_04_belivek_2-4.pdf

Harsányi Krisztina
Önkéntes voltam Franciaországban
Kulcsszavak: önkéntesség, oktatás, külföldi munka
Barátság, 18 (2011) 4. sz. 6868. p.
https://epa.oszk.hu/01200/01259/00055/pdf/baratsag_EPA01259_2011_04_belivek_26-27.pdf

Betekintő

Kovács Tamás
Önkéntes diákmunka? Recenzió Szécsényi András: A korszellem hálójában. Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon, 1935-1944. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 2016.
Kulcsszavak: egyetemi önkéntes munkaszolgálat, recenzió
Betekintő, 11 (2016) 3. sz. 97-109. p.

https://epa.oszk.hu/01200/01268/00039/pdf/EPA01268_betekinto_2016_3_1.pdf

Budapest

Csontó Sándor
Az önkéntes rendőr
Kulcsszavak: önkéntes rendőr, történelem, közlekedés, védelem
Budapest, 38 (2015) 1. sz. 6-7. p.
https://epa.oszk.hu/03000/03058/00001/pdf/EPA03058_budapest_2015_01_006-007.pdf

Confessio

Bartal Anna Mária ; Kmetty Zoltán
Választás és meghívás - a református, vallásos önkéntesek vizsgálatának eredményei
Kulcsszavak: önkéntesség, vallás, református
Confessio, 35 (2011) 1. sz. 55-65. p.
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1854571

Perpék Éva
Az önkéntesség nemzetközi és hazai tendenciái
Kulcsszavak: önkéntesség, nonprofit szektor, kutatás
Confessio, 35 (2011) 1. sz. 20-34. p.
https://real.mtak.hu/71646/1/muhelytan11_perpek.pdf

Educatio

Markos Valéria
Közösségi szolgálat vagy önkéntesség
Kulcsszavak: közösségi szolgálat, önkéntesség, fiatalok, oktatáspolitika
Educatio, 25 (2016) 3. sz. 444-450. p.
https://folyoiratok.oh.gov.hu/educatio/kozossegi-szolgalat-vagy-onkentesseg

Nárai Márta
A civil szervezetek szerepe és jelentősége az egyének, közösségek, illetve a társadalom számára
Kulcsszavak: csivil szervezetek, közösség, társadalomtudomány
Educatio, (2004) 4. sz. 616-634. p.
https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/article_attachments/narai_m_04_04.pdf

Esély

Czike Klára
Önkéntesség - számokban
Kulcsszavak: önkéntesség, társadalmi tőke, statisztika
Esély, (2001) 6. sz. 18-46. p.
https://www.esely.org/kiadvanyok/2001_6/CZIKE.pdf

Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Az önkéntes tevékenység szerepe az európai társadalomban és kihatásai
Kulcsszavak: önkéntesség, Európai Unio, jog (2006 /C 325 /13)
Az Európai Unió Hivatalos Lapja. C 325 /46. 30.12.2006.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52006AE1575

Földgömb

Melis Dóra
Csömör ellen birkahad : önkéntes pásztorlét Ausztriában
Kulcsszavak: önkéntes, juhász, életmód
Földgömb : a Magyar Földrajzi Társaság ismeretterjesztő folyóirata, 33 (2015) 191. sz. 84-94. p.
https://epa.oszk.hu/03000/03037/00029/pdf/EPA03037_foldgomb_2015_03_084-094.pdf

Földrajzi Közlemények

Szenyéri Viktória; Michalkó Gábor; Fotiadis, Anestis
A FINA világbajnokság (2017) önkénteseinek szerepe Budapest sportturizmusában
Kulcsszavak: sportturizmus, önkéntesség, világbajnokság, Budapest, FINA
Földrajzi Közlemények, 143 (2019) 1. sz. 12-23. p. DOI: 10.32643/fk.143.1.2
https://ojs3.mtak.hu/index.php/fk/article/view/975

Gradus

Gősi Zsuzsanna
Atipikus munkavégzési formák sporteseményeken
Kulcsszavak: atipikus foglalkoztatás, sportesemény, önkéntesség
Gradus, 7 (2020) 2. sz. 270-276. p. DOI: 10.47833/2020.2.ECO.003
https://gradus.kefo.hu/archive/2020-2/2020_2_ECO_003_Gosi.pdf

Győri Tanulmányok

A Győri Tankerületi Királyi Főigazgatóság leirata a Győri Állami Leánygimnáziumnak a háborús viszonyok közötti önkéntes munkáról, 1917. április 20.
Kulcsszavak: önkéntes munka, tanulók, történelem
Győri tanulmányok : tudományos szemle, 22 (2011) 33. sz. 139. p.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/GYOV_GYt_33_2011/?pg=140&layout=s&layout=s

Hadmérnök

Őze Zoltán
Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok ABV-mentesítőképességének kialakítása
Kulcsszavak: Önkéntes Területvédelmi Tartalékos, ABV-kiképzés, ABV-mentesítés
Hadmérnök, 16 (2021) 2. sz. 127-139. p. DOI: 10.32567/hm.2021.2.9
https://real.mtak.hu/128720/1/09_Oze_127-139_HM2021_2.pdf

Leskó György
Az önkéntes szervezetek lehetséges szerepe a környezeti káresemények megelőzésében és az ellenük való reziliencia kialakításában
Kulcsszavak: környezetvédelem, megelőzés, önkéntes szervezetek, fenntartható fejlődés, reziliencia
Hadmérnök, 14 (2019) 1. sz. 153-165. p. DOI: 10.32567/hm.2019.1.13
https://real.mtak.hu/132105/1/191_13_lesko.pdf

Tóth Tibor
Az önkéntes mentőszervezetekre vonatkozó felkészítési elvek és normák elemzése
Kulcsszavak: katasztrófavédelem, önkéntes, mentőszervezet, nemzeti minősítés
Hadmérnök, 11 (2016) 3. sz. 97-109. p.
https://hadmernok.hu/163_08_tothtibor.pdf

Hadtudomány

Plébán János Kristóf
A települési önkéntes mentőcsoportok védekezésének feltételrendszere
Kulcsszavak: önkéntesség, szakértelem, katasztrófavédelem, mentőszervezetek
Hadtudomány, 26 (2016) 1-2. sz. 75-85. p. DOI: 10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.75
https://real.mtak.hu/50172/1/Hadtudomany_2016_1_2__netre.77_87_u.pdf

Teknős László ; Csepregi Péter ; Endrődi István
Felsőoktatási intézmények önkéntes mentőszervezeteinek jelentősége, helye, szerepe a katasztrófavédelem rendszerében
Kulcsszavak: önkéntesség; polgári védelem; nemzeti összefogás; felsőoktatás
Hadtudomány (Online), 24 (2014) 1. sz. 155-168. p.
https://real.mtak.hu/18723/1/12_TEKNOS_CSEPREGI_ENDRODI.pdf

Honismeret

Keppel Csilla
Sebesült katonák sorsa : Kourim Gizella szombathelyi önkéntes vöröskeresztes ápolónővérhez írt levelek tükrében
Kulcsszavak: önkéntesség vöröskereszt, ápolónővér, történelem
Honismeret, 42 (2014) 6. sz. 49-55. p.
https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2017/09/14/honismeret_2014-6.pdf#page=51

Paál Zsuzsanna
Az önkéntes gyűjtők közösségének újjászervezése 2013-ban
Kulcsszavak: önkéntes, gyűjtés, néprajz
Honismeret, 41 (2013) 4. sz. 68-70. p.
https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2017/09/17/honismeret_2013-4.pdf

Halász Péter
Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomtól a honismeretig
Kulcsszavak: önkéntes, néprajz, kultúra, gyűjtés
Honismeret, 34 (2006) 5. sz. 64-69. p.
https://epa.oszk.hu/03000/03018/00196/pdf/EPA03018_honismeret_2006_05_060-069.pdf#page=5

Jászsági Évkönyv

Vincze János Farkas
A Jászladányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület könyvtára és a tagok művelődése 1945 és 1978 között
Kulcsszavak: önkéntesség, tűzoltóság, művelődés, történelem
Jászsági évkönyv, 60 (2017) 1. sz. 127-131. p.
https://epa.oszk.hu/02200/02295/00025/pdf/EPA02295_jaszsagi_evkonyv_2017_127-131.pdf

Keresztény Szó

Zamfir Korinna
Páli (kora keresztény) egyházak - önkéntes vallási egyesületek?
Kulcsszavak: önkéntes egyesületek, keresztény egyházak, családi jelleg, egységesség
Keresztény szó, 21 (2010) 1. sz. 35-36. p.
https://keresztenyszo.verbumkiado.ro/archivum/2010/januar/1.html

Kharón

Velkey Kinga Margit
Fiatalok kapcsolata a haldoklással: egy iskolai önkéntes program tanulságai
Kulcsszavak: önkéntesség, hospice, tizenéves önkéntesek, halálhoz való hozzáállás
Kharón, 20 (2016) 1. sz. 18-37. p.
https://epa.oszk.hu/02000/02002/00055/pdf/EPA02002_kharon_2016_1_018-037.pdf

Wild Marica
A budapesti hospice ellátók önkéntes-menedzselési gyakorlata
Kulcsszavak: önkéntesség, hospice, szervezeti háttér
Kharón, 20 (2016) 2. sz. 12-30. p.
https://epa.oszk.hu/02000/02002/00056/pdf/EPA02002_kharon_2016_2_012-030.pdf

Kovász

Forgács-Fábián Sára
Fenntartható önkéntesség. De hogyan? - Az Y-generációs egyetemista önkéntesek motivációjának szervezeti vizsgálata a hosszú távon fenntartott önkéntességre vonatkozóan
Kulcsszavak: nonprofit szektor, önkéntes menedzsment, Y-generáció, önkéntes munka, motiváció, esettanulmány
Kovász, 25 (2021) 1-4. sz. 1-24. p. DOI: 10.14267/kov.2021e3
https://kovasz.uni-corvinus.hu/2021/2021_e3.pdf

Kultúra és Közösség

Pusztai Gabriella
Hallgatók civil közösségi részvétele öt ország tizenhárom felsőoktatási intézményében
Kulcsszavak: önkéntesség, civil aktivitás, civil közösség, felsőoktatás
Kultúra és Közösség, 8 (2017) 3. sz. 95-108. p.
https://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2017/3/09.pdf

Fényes Hajnalka ; Kiss Gabriella
Az önkéntesség szociológiája
Kulcsszavak: önkéntesség, szociológia, tudományelmélet
Kultúra és Közösség, 4 (2011) 1. sz. 35-48. p.
https://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2011/1/kek_2011_1_4.pdf

Különleges Bánásmód

Misák Darinka
Utak az értelmükben akadályozott felnőtt személyek megismeréséhez - önkéntes kávéházi felszolgálás, mint egy lehetséges alternatíva
Kulcsszavak: pedagógiai kísérés, mentor, kávéházi felszolgálás, elméleti érzékenyítés,gyógypedagógia
Különleges Bánásmód, 2 (2016) 1. sz. 89-96. p. DOI: 10.18458/KB.2016.1.89
https://real.mtak.hu/39121/1/Nyers_KB2016-1_2016_06-12.doc%20-%20KB2016-1-089-W-6000-65XXXXXX0-Mis%C3%A1k.pdf

Madártávlat

Turcsányi Gábor
Egyetemi hallgatók önkéntes munkája a rákosi viperáért
Kulcsszavak: önkéntesség, egyetemi hallgatók, természetvédelem, civil szervezetek
Madártávlat, 15 (2008) 2. sz. 23-25. p.
https://www.mme.hu/binary_uploads/2_magunkrol/madartavlat/madartavlat_2008_2.pdf#page=12

Magyar Pszichológiai Szemle

Dorner László
Az önkéntesség pszichológiai vonatkozásainak szakirodalmi áttekintése
Kulcsszavak: önkéntesség, motiváció, proszociális személyiség, empátia, altruizmus
Magyar Pszichológiai Szemle 68 (2013) 2. sz. 329-355. p DOI: 10.1556/MPSzle.68.2013.2.8
https://akjournals.com/view/journals/0016/68/2/article-p329.xml

Marketing & Menedzsment 

Dorner László
Az önkéntes véradás hazai médiareprezentációjának empirikus vizsgálata egyetemi hallgatók mintáján
Kulcsszavak: önkéntes véradás, médiareprezentáció, kommunikáció, marketing, internet
Marketing & Menedzsment, 54 (2021) 4. sz. 23-38. p. DOI: 10.15170/MM.2020.54.04.02
https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/3709/3447

Béla-Csovcsics Andrea ; Kincsesné Vajda Beáta
Véradó vagyok. De miért? Egyetemisták véradási szokásait befolyásoló pszichológiai és személyes tényezôk vizsgálata
Kulcsszavak: véradók, véradói szokások, motiváció, pszichológiai és személyes tényezők, önkéntesség
Marketing & Menedzsment, 52 (2018) 3-4. sz. 61-71. p.
https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1062/925

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 

Dorner László ; Fürné Mosoni Anita ; Hatvani Andrea
A hospice önkéntesség lélektani vonatkozásainak szakirodalmi áttekintése
Kulcsszavak: hospice önkéntesség, motiváció, stressz, személyiség
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 18 (2017) 1. sz. 30-58. p. DOI: 10.1556/0406.18.2017.1.2
https://real.mtak.hu/50309/

Pólya Bella ; Martos Tamás
Miért jó önkéntes munkát vállalni? Az önkéntesség és az élettel való elégedettség kapcsolata öndetermináció-elméleti megközelítésben
Kulcsszavak: önkéntes munkavégzés, öndetermináció elmélete, személyes célok, élettel való elégedettség
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13 (2012) 3. sz. 255-271. p. DOI: 10.1556/Mental.13.2012.3.1
https://real.mtak.hu/58163/1/mental.13.2012.3.1.pdf

Puskás-Vajda Zsuzsa ; Susánszky Éva ; Kopp Mária
Hazai önkéntes társulások tagságának szociodemográfiai és pszichés jellemzői, valamint a társulások dinamikájának elemzése egy országos reprezentatív felmérés alapján
Kulcsszavak: önkéntes társulások, szociokulturális, gazdasági, regionális, magatartás- és személyiségjellemzők, Hungarostudy Egészség Panel
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10 (2009) 2. sz. 119-137. p. DOI: 10.1556/Mental.10.2009.2.3
https://real.mtak.hu/58238/1/mental.10.2009.2.3.pdf

Metsztek

Fényes Hajnalka
Nemi különbségek a felsőoktatási hallgatók önkéntes munkájában
Kulcsszavak: nemi különbségek, felsőoktatási hallgatók, önkéntes munka
Metszetek, 4 (2015) 2. sz. 68-78. p.
https://metszetek.unideb.hu/files/metszetek%202015_2_05_fenyes.pdf

Szeder Dóra Valéria
Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során
Kulcsszavak: önkéntesség, civil szervezetek, munkaerő-piac, konfliktus
Metszetek, 2 (2013) 2-3. sz. 276-298. p.
https://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_2013_0203.pdf#page=276

Nemzetközi Statisztikai Figyelő

Foglalkozás, presztízs és önkéntes munka nyugdíjaskorban: empirikus vizsgálat Németországból
Kulcsszavak: foglalkozás, presztízs, nyugdíjasok, önkéntes munka, Németország, recenzió
Nemzetközi statisztikai figyelő : a KSH Könyvtár elektronikus referáló lapja, 2 (2016) 4. sz. 26. p.

Szepessyné Judik Dorottya
A "Nagy Háború" egy losonci önkéntes szemével. Patak Károly hadinaplója
Kulcsszavak: önkéntesség, katonaság, történelem, I. világháború, hadinapló
Neograd : a Nógrád megyei múzeumok évkönyve, 17 (2016) 39. sz. 57-79. p.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_NOGR_Muzevkonyv2016/?pg=58&layout=s&layout=s

Polgári Szemle

Laki Ildikó
Látlelet az önkéntességről
Kulcsszavak: önkéntesség, önzetlenség, munka és érték, társadalmi kérdések
Polgári Szemle, 15 (2019) 4-6. sz. 361-369. p. DOI: 10.24307/psz.2019.1223
https://polgariszemle.hu/archivum/172-2019-december-15-evfolyam-4-6-szam/tudomanyos-muhely/1066-latlelet-az-onkentessegrol

Prosperitas

Eisingerné Balassa Boglárka
Egyetemista önkéntesek toborzása az EYOF-ra online és offline marketingeszközökkel
Kulcsszavak: EYOF, önkéntesség, marketingkommunikáció, megarendezvény
Prosperitas, 6 (2019) 2. sz. 79-94. p. DOI: 10.31570/Prosp_2019_02_4
https://www.proquest.com/docview/2350965332/FD7AFF9F7F9E4DE3PQ/24

Solt Katalin ; Takács Dávid
A költség-haszon elemzés alkalmazása önkéntes programokra
Kulcsszavak: önkéntesség, VERSO, foglalkoztatás, közgazdaság-tudomány
Prosperitas, 2 (2015) 2. sz. 46-59. p.
https://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/1074/1/Solt-K.-Takacs-D..pdf

Redemptio

Berki Imre
Jászapáti tűzoltásának története a kezdetektől a Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Testület megalapításáig
Kulcsszavak: önkéntesség, tűzoltóság, településtörténet
Redemptio, 25 (2018) 2. sz. 4-5. p.
https://epa.oszk.hu/03500/03553/00002/pdf/EPA03553_redemptio_2018_2.pdf#page=4

Socio.hu

Feischmidt Margit
Szolidaritás és társadalmi reflexió a menekültek önkéntes segítőinek elbeszéléseiben
Kulcsszavak: szolidaritás, jótékonyság, gondoskodás, civil társadalom, társadalmi identitás, társadalmi kategorizáció, kulturális emlékezet, segítő-segített viszony, migráció, menekültek
Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle, 8 (2018) 1. sz. 69-94. p. DOI: 10.18030/socio.hu.2018.1.69
https://real.mtak.hu/93183/1/feischmidt_socio.hu.pdf

Szín

Éles Krisztina
Tűzről pattant önkéntes: beszélgetés Ujhelyi Henriettával
Kulcsszavak: önkéntesség, tűzoltóság, közösségi elköteleződés, interjú
Szín, 23 (2018) 4. sz. 37-40. p.
https://epa.oszk.hu/01300/01306/00153/pdf/EPA01306_szin_2018_4_37-40.pdf

Kelemen Éva
Mindig van esély! : interjú Jakab Lászlóval, a Heves megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház vezetőjével
Kulcsszavak: Önkéntes ház, önkéntesség, esélyteremtés, interjú
Szín, 22 (2017) 1. sz. 15-20. p.
https://epa.oszk.hu/01300/01306/00144/pdf/EPA01306_szin_2017_1_15-20.pdf

Vetési László
"...az arra méltó Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntes szórványmentő szolgálata Magyar Örökség."
Kulcsszavak: önkéntesség, vasárnapi iskola, határon túli magyarok
Szín, 16 (2015) 3. sz. 66-67. p.
https://epa.oszk.hu/01300/01306/00134/pdf/EPA01306_szin_2015_3_66-67.pdf

Sándor Hajnalka
Az "Ifjúsági Tér-Idő"-től a kondorosi Ifjúsági Önkéntes Közösségfejlesztő Műhelyig
Kulcsszavak: ifjúsági önkéntes, közfoglalkoztatás, művelődés, közösségfejlesztés
Szín, 19 (2014) 5-6. sz. 36. p.
https://epa.oszk.hu/01300/01306/00131/pdf/EPA01306_szin_2014_5-6_036.pdf

Szív

Tábori Kálmán
Amivel találkozik a lelkem : Beszélgetés a fotós hivatásáról
Kulcsszavak: önkéntes segítségnyújtás, fotózás, riport
Szív, (2019) december
https://jezsuitakiado.hu/cikkek/amivel-talalkozik-a-lelkem/

Szociológiai Szemle

Fényes Hajnalka
Az önkéntes tevékenység definíciói, nemzetközi trendjei, valamint egyéni és csoportszintű meghatározó tényezői
Kulcsszavak: önkéntesség, önkéntesség elméleti kérdései, recenzió
Szociológiai szemle, 21 (2011) 2. sz. 153-162. p.
https://szociologia.hu/dynamic/szocszemle_2011_2_153_162_fenyes.pdf

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

Bárkányi Ildikó
Önkéntes néprajzi gyűjtők Csanádban
Kulcsszavak: önkéntes, néprajz, kultúra, gyűjtés
Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 8 (2011) 39. sz. 59-61. p.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/CSOM_Tan_39/?pg=60&zoom=h&layout=s&layout=s

Új Pedagógiai Szemle

Dorner László
A serdülő- és ifjúkori önkéntességgel kapcsolatos tapasztalatok empirikus vizsgálata
Kulcsszavak: önkéntesség, serdülőkor, ifjúkor, motiváció, altruizmus, társadalmi felelősségvállalás
Új Pedagógiai Szemle, 69 (2019) 1-2. sz. 21-43. p.
https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_1_2_online.pdf#page=23

Vezetéstudomány

Griszbacher Norbert; Varga Ákos; Kemény Ildikó
Sport, megaesemények, önkéntesek és az egyedi élmény faktor : Az önkéntesek szerepe az arénaélmény létrehozásában a megasportesemények során
Kulcsszavak: eseménymarketing, megaesemények, arénaélmény, önkéntesek, implicit asszociációs teszt (IAT), neuromarketing
Vezetéstudomány, 53 (2022) 1. sz. 15-28. p. DOI: 10.14267/VEZTUD.2022.01.02
https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/712

Garai-Fodor Mónika; Csiszárik-Kocsir Ágnes; Varga János
Az önkéntesség motivációs ereje értékrendalapú megközelítés a Z generációs fiatalok körében
Kulcsszavak: önkéntesség, Z generáció, motiváció, értékrend
Vezetéstudomány, 52 (2021) 10. sz. 42-56. p. DOI: 10.14267/VEZTUD.2021.10.04
https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/707

Juhász, Judit; Málovics, György; Bajmócy, Zoltán
Co-Creation, Reflection, and Transformation : The Social Impact of a Service-Learning Course at the University of Szeged
Kulcsszavak: responsible research and innovation (RRI), service-learning (SL), critical approach
Vezetéstudomány, 51 (2021) 7. sz. 6-17. p. DOI: 10.14267/VEZTUD.2021.07.02
https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/459

Farkas Kata ; Hegedűs Anett ; Katona Balázs ; Máhl Zsuzsanna ; Mátyus Anna ; Molnár Ágnes Klára
Előtérben a háttér - Az önkéntesség Magyarországon
Kulcsszavak: önkéntesség, civil szervezetek
Vezetéstudomány, 43 (2012) 4. sz. 62-67. p.
https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2104/1/vt2012n04p62.pdf

Juhász Péter
Az emberi erőforrás értékelési kérdései
Kulcsszavak: emberi erőforrások, emberi tőke, erőforrás-értékelés, modellek, módszertan, teljesítményértékelés
Vezetéstudomány, 36 (2005) 1. sz. 13-32. p. DOI: 10.14267/VEZTUD.2005.01.02
https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4365/1/VT_2005n1p13.pdf

Vigilia

Bodnár Dániel
A Vigilia beszélgetése önkéntes segítőkkel
Kulcsszavak: önkéntesség, szociális szféra, egészségügy, interjú
Vigilia, 81 (2016) 4. sz. 280-293. p.
https://epa.oszk.hu/02900/02970/00908/pdf/EPA02970_vigilia_2016_04_280-293.pdf