Alapítvány                                  a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért

Az AlapítványrólAz Alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért célja, hogy működésével hozzájáruljon a magyar önkéntesség társadalmi elismertetéséhez, szakmai és tudományos eredményeinek elterjesztéshez az ismeretterjesztés, a kutatás és képzés hatékony eszközei által.   Az Alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért tevékenysége

  • Létrehozza és működteti az Önkéntes Szemle online folyóiratot.
  • Folyamatosan összegyűjti és ismerteti azokat a jó gyakorlatokat, projekteket és programokat, amelyek méltóak arra, hogy a magyar önkéntesség fejlesztéséhez hozzájáruljanak. Ezeket honlapján nyilvánosan közzéteszi.
  • Működése során meg kívánja teremteni azokat az iskolarendszeren kívüli képzési, illetve tanfolyami formákat - különös tekintettel az önkéntes-koordinátorok és önkéntesek képzésére - amelyek hozzájárulnak a magyar önkéntes-szektor minőségi fejlődéséhez és a magyar önkéntesek felkészítéséhez.
  • Társadalomtudományi tudományos tevékenység, kutatás elősegítése, végzése az önkéntesség, a civil társadalom és nonprofit témákban.
  • A célokhoz kapcsolódóan társadalomtudományi kutatások támogatása, amelyek mind elméleti, mind gyakorlati és módszertani szempontból hozzájárulnak a hazai önkéntesség, civil társadalom és nonprofit szektor fejlesztéséhez, új ismeretek átadásához.
  • A célokhoz kapcsolódó könyvek, kiadványok szerkesztése és kiadása.
  • A célokkal összhangban képzési, módszertani anyagok és egyéb kapcsolódó kiadványok mind nyomdai, mind elektronikus úton való közzététele és terjesztése.
  • Előadások, szakmai bemutatók, konferenciák és más rendezvények megvalósítása.
  • Az internetes kultúra - virtuális közművelődés kialakulásának elősegítése oly módon, hogy hozzájárul az online önkéntesség fejlesztéséhez, szervezéséhez, továbbá annak szakmai, módszertani, etikai problémáinak feltárásához.
  • Önkéntes és civil önszerveződés elősegítése, tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása.
  • Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységekkel összhangban.
  • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység az önkéntesség és a civil önszerveződés területén.
  • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának és esélyegyenlőségének elősegítése, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
  • Szakmai segítségnyújtás és szolgáltatás természetes- és jogi személyek részére.
  • Az Alapítványi célokkal összhangban szakmai érdekképviseleti munka végzése társadalmi és állami fórumokon.
  • Az alapítványi célok elérése érdekében ösztöndíjak és pályázatok kiírása, megítélése.

  Kurátor: Dr. Kmetty Zoltán

  Az alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013132

  Az alapítvány számlaszáma: 10405004- 50527080-81771005

  Az alapítvány adószáma: 19305420-1-41

  Az alapítvány székhelye: 1024. Budapest, Buday L. utca 5/b.

  Közhasznúsági beszámoló 2021

  Közhasznúsági beszámoló 2022

  Közhasznúsági beszámoló 2023