KÖNYVEK - KIADVÁNYOK

2021 -1987


Gyorgyovich Miklós; Menich Dóra; Simon Nikolett; Kollár Dávid ; Szodorai Dóra
Önkéntesség Magyarországon 2018
Budapest, Magyarország: Századvég Kiadó (2020), 240 p.
Kulcsszavak: Magyarország, önkéntesség
ISBN: 9786155164552

Úton a felelős állampolgári lét felé : Az iskolai közösségi szolgálat közvetlen és közvetett hatásai
Debrecen : DE Felsőokt. Kut. és Fejlesztő Közp. (2020)
(Oktatáskutatók könyvtára, 2064-9312 ; 10.)
Kulcsszavak: oktatáspolitika, oktatásügy, középfokú oktatás, gyermekek, ifjúság közösségi szociális munka, társadalmi felelősség, önkéntes, iskolai nevelés, középfokú oktatás, oktatási reform, hatáselemzés, oktatáskutatás, kérdőíves felmérés, Magyarország, 2010-es évek
ISBN 9786156012067"
https://mek.oszk.hu/21000/21006/21006.pdf

Bere, Ioana; Bere, Diana; Pintea, Corina
Az önkéntesség hatásvizsgálata és az eredmények kommunikációja : Kézikönyv szociális intézmények számára
Budapest : Önkéntes Központ Alapítvány, Volunteering Hungary - Centre of Social Innovation (2019)
Kulcsszavak: önkéntesség, szociális intézmények
ISBN 978-615-81208-6-9
https://sovol.files.wordpress.com/2019/04/io4_onkentesseg_hatasmerese_hu.pdf

Szép Katalin (szerk.) ; Szőkéné Boros Zsuzsanna (szerk.)
Háztartási munka, önkéntes munka, láthatatlan munka, II.: Háztartási szatellitszámla, 2010.
Budapest, Magyarország : Központi Statisztikai Hivatal (2018) , 116 p.
Kulcsszavak: háztartás, önkéntes munka, munkaerő
ISBN: 9789632355207
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/lathatatlan/lathatatlan_munka_2.pdf

Janák Katalin (szerk.) ; Szép Katalin (szerk.) ; Tokaji Károlyné (szerk.)
Háztartási munka, önkéntes munka, láthatatlan munka, I.: Háztartási és önkéntes munka mérése, elemzése
Budapest, Magyarország : Központi Statisztikai Hivatal (2017) , 121 p.
Kulcsszavak: háztartás, önkéntes munka, munkaerő
ISBN: 9789632355184
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lathatatlan_munka_1.pdf

Reisinger Adrienn
Civil szervezetek kommunikációja az aktív állampolgárokkal
Győr : Széchenyi István Egyetem (2018)
Kulcsszavak: önkéntesség, civil szervezetek, kommunikáció
ISBN 9786155837371
https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/civilszervezetek_ReisingerAdrienn.pdf

Arapovics Mária ; Bodó Márton ; Csordás Izabella ; D. Babos Zsuzsanna ; Eszenyiné Borbély Márta ; Faár Tamara ; Hegedűsné Majnár Márta ; Kelemenné Csuhay Zsuzsa ; Letenyeiné Mráz Márta ; Molnár Melinda ; Sághi Ilona ; Szu Annamária ; Varga Sipos Andrea.
Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez
Szentendre, Magyarország : Szabadtéri Néprajzi Múzeum (2017) , 203 p.
ISBN: 9786155123559
Kulcsszavak: önkéntes munka, kulturális intézmény, Magyarország, útmutató
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/CSK_utmutato_onkentesseg.pdf

Nárai Márta ; Reisinger Adrienn
Társadalmi felelősségvállalás és részvétel: A lokális és területi közösségi folyamatokban
Budapest : Ludovika Egyetemi Kiadó (2016) , 296 p.
Kulcsszavak: társadalmi szerepvállalás, civil szervezetek, kutatási eredmények
ISBN 9786155376825

Szécsényi András
A korszellem hálójában - A egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon (1935-1944)
Budapest, Magyarország : Gondolat (2016) , 364 p.
Kulcsszavak: munkaszolgálat, egyetemisták, önkéntesség, történelem
ISBN: 9789636936839

Bodó Márton (szerk.)
Az iskolai közösségi szolgálat bevezetésének tapasztalatai, 2015 : Amit az IKSZ-ről tudni érdemes
Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, (2015)
Kulcsszavak: oktatáspolitika, oktatásügy, középfokú oktatás, gyermekek, ifjúság, közösségi szociális munka, iskolai szociális munka, önkéntes, iskolai nevelés, középfokú oktatás, szocializáció, társadalmi beilleszkedés, ifjúság, ifjúságszociológia, Magyarország
ISBN 9789636828868
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/iskolai_kozossegi_szolgalat/szakirodalom/az_iksz_bevezetesenek_tapasztalatai_beliv.pdf

Endrődi István (szerk.); Dr. Papp Antal (szerk.)
Önkéntesek a Katasztrófavédelemben: A katasztrófavédelemben közreműködő önkéntes mentőszervezetek helyzete Európában
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2015) , 264 p.
Kulcsszavak: katasztrófavédelem, mentőszervezetek, önkéntesség
ISBN: 9786155527111

Fényes Hajnalka
Önkéntesség és új típusú önkéntesség a felsőoktatási hallgatók körében.
Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó (2015) , 194 p.
Kulcsszavak: ifjúság, felsőokatási hallgatók, önkéntesség
ISBN: 9789633185377

Bartal Anna Mária; Ferencz Zoltán
A vörösiszap katasztrófa társadalmi hatásai
Budapest : Argumentum Kiadó, MTA TK Szociológiai Intézet (2015) , 240 p.
Kulcsszavak: katasztrófabeavatkozás, önkéntesség, vizsgálati eredmények
ISBN 9789634467465
https://www.researchgate.net/publication/275464179_A_vorosiszap_katasztrofa_tarsadalmi_hatasai

Törőcsik Mária (szerk.)
"A Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja - Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása a Pécsi Tudományegyetemen" projekt keretében
Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem (2015)
Kulcsszavak: tudományos tevékenység, önkéntesség, tanulmányok
ISBN: 9789636429898

Batta Zsófia
Önkéntesség Magyarországon 2013
Budapest : Századvég (2014) , 108 p.
Kulcsszavak: civil társadalom, nonprofit szektor, kutaás, szociológia
ISBN 9786155164132

Budai István ; Nárai Márta
Közösségi munka - társadalmi bevonás - integráció : szöveggyűjtemény
Győr : Széchenyi István Egyetem, (2011)
Kulcsszavak: közösségi munka , társadalmi bevonás, integráció
ISBN 9789637175596
https://szoc.sze.hu/images/e_kiadvanyok/kozossegi_munka_tarsadalmi_bevonas_es_integracio/kozossegi_munka_tarsadalmi_bevonas_es_integracio_vegleges.pdf

Czibere Károly (szerk.) ; Ferenczi Zoltán (szerk.) ; Siba Balázs (szerk.) ; Vad Lilla (szerk.)
Gyülekezeti modellek, programelemek az önkéntesség jegyében
Budapest, Magyarország : Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája (2011) , 117 p.
Kulcsszavak: egyházak, oktatás, önkéntesség
ISBN: 9789630807883

Mester Dániel (szerk.)
Közszolgáltatás, esélyegyenlőség, önkéntesség
Budapest, Magyarország : Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (2011) , 199 p.
Kulcsszavak: közszolgáltatás, esélyegyenlőség, önkéntesség, szociális gondoskodás
OCLC: 909845879

Mikesy Álmos ; Molnár Zsolt ; Reicher Péter
Önkéntesen felelősen : A húsz legfontosabb kérdés a nemzetközi önkéntességről
Pomáz, Magyarország : Kráter Műhely Egyesület (2011) , 99 p.
Kulcsszavak: nemzetközi önkéntesség
ISBN: 9789632980560

Bene János ; Pásztor Zoltánné
100 éves a Gávavencsellői Önkéntes Tűzoltóság
Gávavencsellő, Magyarország : Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata (2009) , 95 p.
Kulcsszavak: tűzoltóság, önkéntesség, történelem
ISBN 9789630675710

Public Policy and Management Institute
A fiatal önkéntesek mobilitása Európában
Európai Unió, (2009)
Kulcsszavak: fiatal személy, önkéntes munka, önkéntes szervezet, ifjúságpolitika, iskolai mobilitás, nemzetközi önkéntes, szakképzés, társadalmi részvétel
ISBN 9789289505338
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Mobility-of-young-volunteers-%20across-Europe/HU.pdf

Ferenczi Andrea ; Gazsó Júlia ; Kiss Márta ; Koppány Judit ; Németh Andrea ; Soltis Lilla ; Schwarcz Györgyi ; Vajda Róza ; Váradi Luca ; Várhegyi Vera
Integráció önkéntes alapon: Önkéntesség mint menekültügyi integrációs eszköz. Módszertani kézikönyv
Budapest, Magyarország : Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület (2008) , 100 p.
Kulcsszavak: menekültügy, önkéntesség
https://docplayer.hu/431950-Onkentes-alapon-onkentesseg-mint-menekultugyi-integracios-eszkoz.html

Kármán Erika ; Kónya Gizella
Önkéntes menedzsment alapok avagy Amit az önkéntes fogadó szervezetnek önkéntesekkel való együttműködés során tudniuk érdemes
Budapest: Önkéntes Központ Alapítvány, (2008)
Kulcsszavak: önkéntesség, menedzsment, képzés
ISBN 9789638711151

Kónya Gizella ; Kármán Erika
Önkéntes menedzsment alapok - avagy amit az önkéntes fogadó szerveteknek az önkéntesekkel való együttműködés során tudniuk érdemes
Budapest: Önkéntes Központ Alapítvány, (2008)
Kulcsszavak: önkéntesség, menedzsment, önkéntes szervezetek
ISBN 9789638711151
https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3272493

Bartal Anna Mária
Metszéspontok : Nonprofit tanulmányok 2004-2006
Budapest , Piliscsaba : Loisir Kiadó (2007) , 288 p.
Kulcsszavak: nonprofit szektor, történeti áttekintés, kutatási eredmények
ISBN 9789638758347

Hüse Lajos ; Gurály Edina ; Szarkáné Kövi Márta
Motiváció és megerősítés a fogyatékkal élőket segítő szociális szakemberek és önkéntesek számára
Nyíregyháza, Magyarország : Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete (2007) , 61 p.
Kulcsszavak: fogyatékkal élők, szociális szakemberek, önkéntesség
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2350187

Czike Klára ; Kuti Éva
Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció
Budapest, Magyarország : Nonprofit Kutatócsoport (2006) , 226 p.
Kulcsszavak: civil szervezetek, szociálpolitika, civil társadalom, nonprofit szervezet, támogatás
ISBN: 9789638139160
https://mek.oszk.hu/04300/04310/04310.pdf

Bartal Anna Mária
Nonprofit elméletek, modellek, trendek
Budapest : Századvég Kiadó (2005) , 316 p.
Kulcsszavak: civil társadalom, nonprofit, gazdaság, szociológia
ISBN 9637340041

Czike Klára ; Kuti Éva
Lakossági adományok és önkéntes tevékenység
Budapest : Önkéntes Központ Alapítvány (2005)
Kulcsszavak: Civil szervezetek, Szervezetszociológia, jótékonyság, pénzügyi támogatás, adakozás, civil szervezet, civil társadalom, nonprofit szervezet, társadalomstatisztika, kérdőíves felmérés, Magyarország , 2000-es évek
https://mek.oszk.hu/15100/15181/15181.pdf

Czike Klára ; Bartal Anna Mária
Önkéntesek és nonprofit szervezetek: az önkéntes tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az önkéntesek foglalkoztatásában
Budapest, Magyarország : Civitalis Egyesület (2005) , 126 p.
Kulcsszavak: nonprofit szervezetek, motiváció, foglalkoztatás, önkéntesség
ISBN: 9638677007

Francsics Dorina (szerk.)
Sikeres önkéntes programok a gyakorlatban
Budapest : Önkéntes Központ Alapítvány, (2005) 265 p.
Kulcsszavak: önkéntesség, toborzás, önkéntes szervezetek
ISBN 9632182227
https://www.oka.hu/sites/default/files/attachment/3/jogyakorlatok.pdf

Geudens, Tony (szerk.)
T-kit Nemzetközi önkéntes szolgálat : képzési segédanyag
Budapest : Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatóság (2005)
Kulcsszavak: önkéntesség, nemzetközi önkéntes szolgálat
ISBN 9638677449
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261308/content.pdf/961a0896-c084-42e4-8b8b-47177991fb1d

Zám Mária
Önkéntes képzési program
Budapest, Magyarország : Magyar Vöröskereszt (2003)
Kulcsszavak: oktatás, önkéntesség
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1818794

Bene János
75 éves a Szakolyi Önkéntes Tűzoltóság
Szakoly, Magyarország : Szakoly Község Önkormányzata : Önkéntes Tűzoltóság (2003) , 130 p.
Kulcsszavak: tűzoltóság, önkéntesség, történelem
https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1047236

Bene János
75 éves a geszterédi önkéntes tűzoltóság
Geszteréd, Magyarország : Geszteréd Község Önkormányzata (2002) , 48 p.
Kulcsszavak: tűzoltóság, önkéntesség, történelem
ISBN 963-204-037-6
https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/940243

Nyitrai Imre
Szociális ágazat - civil szféra - önkéntesség
Budapest, Magyarország : Szociális és Családügyi Minisztérium (2001)
Kulcsszavak: Szociális ágazat, civil szféra, önkéntesség
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32004547

Bartal Anna Mária
Nonprofit alapismeretek kézikönyve
Budapest : Ligatura Kiadó (1999) , 282 p.
Kulcsszavak: nonprofit szektor, management, marketing
ISBN 9638513896

Csurgai Horváth József
A Székesfehérvári Önkéntes Tűzoltó Egylet története. Székesfehérvár tűzrendészete és tűzvédelme
Székesfehérvár, Magyarország : Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága (1998) , 127p.
Kulcsszavak: tűzoltóság, önkéntesség, történelem
ISBN: 9630348047

Dr. Czakó Ágnes ; Harsányi László I. ; Kuti Éva ; Vajda Ágnes
Lakossági adományok és önkéntes munka
Budapest, Magyarország : Központi Statisztikai Hivatal (1995) , 60 p.
Kulcsszavak: segítségnyújtás, önkéntes munka
https://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/czako_agnes_-_harsanyi_laszlo_-_kuti_eva_-_vajda_agnes__lakossagi_adomanyok_es_onkentes_munka.pdf

Fridli Judit (szerk.)
Önsegítő csoportok. Laikusok önkéntes társulásai a humán szolgáltatásban
Budapest: Országos Egészségvédelmi Tanács Drog-programja (1989) , 186 p.
Kulcsszavak: segítségnyújtás, oktatás, önkéntességhttps://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/555781

Sík Endre ; Kelen András
Az "örök" kaláka
Budapest: Gondolat (1988) , 317 p.
Kulcsszavak: munkacsere, gazdaságszociológia
ISBN 9632820134