Az Alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért az Önkéntes Szemlével közösen 

a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával

DÍJAZOTT SZAKMAI TANULMÁNYOK MEGÍRÁSÁRA 

pályázatot ír ki

A pályázati kiírás témái:

A pályázati kiírás általános témája: a magyar kórházi önkéntes segítő szolgálatok, illetve önkénteseik szerepének, jelentőségének - közgazdaságtani, vagy szociológiai, vagy pszichológiai, vagy egészségtudományi szempontú - feltárása, bemutatása, értékelése.

A pályázati kiírás konkrét témái:

1. A kórházi önkéntesség kialakulása és fejlődése az Egyesült Királyságban, Németországban és Magyarországon.

Az összehasonlító történeti és országelemzésektől azt várjuk, hogy a szerzők mutassák be a kórházi önkéntesség kialakulását, az azokat befolyásoló tényezőket, valamint fejlődésének főbb szakaszait, továbbá elterjedtségét és specifikációit az Egyesült Királyságban, Németországban és Magyarországon.

2. A kórházi önkéntesség szervezeti, intézményi elterjedtsége, jellemzői, problémái, kihívásai és eredményei egy magyarországi régióban /vagy a fővárosban.

A kórházi önkéntesség regionális vagy fővárosi elemzésén nyugvó esettanulmányoktól azt várjuk, hogy mutassák be a kórházi önkéntesség elterjedtségét, továbbá, hogy milyen szervezeti, személyi feltételek befolyásolják egy-egy szolgálat létrejöttét és működését az egészségügyi intézményekben/osztályokon, valamint írják le ezek helyzetét az önkéntes szervezet, illetve a befogadó egészségügyi intézmény szempontjából. További elvárás a vonatkozó nemzetközi irodalom ismerete és felhasználása.

3. Esettanulmány egy egészségügyi intézmény/vagy önkéntes szervezet kórházi önkénteseiről.

Az esettanulmányok esetén azt várjuk, hogy egy önkéntes szervezetben vagy egy egészségügyi intézményben dolgozó legalább 10, maximum 25 önkéntessel készült interjú, illetve legalább 50 kérdőíves megkérdezés alapján mutassák be a kórházi önkéntessé válás motivációit, a szervezeti elvárásokat, a képzés és mentorálás szerepét az önkéntesek megtartásában, a kórházi önkéntességet befolyásoló pozitív és negatív tényezőket. További elvárás a vonatkozó nemzetközi irodalom ismerete és felhasználása.

Pályázók köre

Pályázatokat várunk közgazdaságtani, szociológiai, szociálpolitika, pszichológiai, egészségtudományi, illetve közösségi és civil tanulmányokat folytató végzős BA, továbbá MA szakos és Ph.D hallgatóktól, valamint fiatal, pályakezdő kutatóktól.

A pályázat formai követelményei:

  • A pályaművek terjedelme minimum 40.000, maximum 80.000 leütés (karakterenként, szóközzel), Times New Roman 12-es betűtípus, 1,5 sorközzel, fejezet és alcímekkel jól tagoltan és kiemelten.
  • A címlapon szerepeljen a szerző neve, intézménye, egyetemi/főiskolai szakjának megnevezése és évfolyama/státusza.

A pályázatra való jelentkezés módja:

Rövid absztrakttal (2000 leütés karakterenként és szóközzel, Times New Roman 12-es betűtípus, 1,5 sorközzel), amely tartalmazza a tervezett pályamű témáját, módszereit, várható eredményeit.

A pályázatra való jelentkezés határideje: 2022. január 30.

onkentessegalapitvany@gmail.com

A pályaművek végleges beérkezésének határideje: 2022. március 31.

onkentessegalapitvany@gmail.com

Eredményhirdetés, díjátadás: 2022. április 15.

Pályadíjak:

 I. helyezett 150.000 Ft

II. helyezett: 100.000 Ft

III. helyezett: 50.000 Ft

A legjobb tanulmányokat cikk formájában az Önkéntes Szemle 2022. 2. számában (május 28) megjelenteti.