2021 - 2004

2021

Pusztai Gabriella; Fényes Hajnalka ; Markos Valéria
Az önkéntesség és az önkéntes csoporttagság hatása a hallgatói perzisztenciára
Kulcsszavak: önkéntesség, önkéntes szervezet és csoporttagság, felsőoktatási hallgatók, kvalitatív elemzés
Civil Szemle, 18 (2021) SI 2. sz. 127-146. p.
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31998276

Fényes Hajnalka ; Mohácsi Márta ; Pusztai Gabriella
Belépéskori és tanulmányok alatti karriertudatosság a felsőoktatásban
Kulcsszavak: Karriertudatosság, felsőoktatási hallgatók, továbbtanulási motivációk, felsőoktatásieredményesség, karrierépítő fizetett és önkéntes munka, Közép- és Kelet-Európa
Civil Szemle 18 (2021) 4. sz. 93-111. p.
https://www.civilszemle.hu/2021/12/18/69-civil-szemle-2021-4/

Bucher Eszter
A nők társadalmi egyenlőségét, szerepvállalását segítő nonprofit szervezetek Magyarországon
Kulcsszavak: Társadalmi egyenlőség, nők, nonprofit szervezetek
Civil Szemle 18 (2021) 3. sz. 31-43. p.
https://www.civilszemle.hu/2021/10/18/68-civil-szemle-2021-3/

Meisznerné Kuklek Noémi ; Pusztafalvi Henriette
A civil szervezetek és az állam együttműködése a hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok integrálásában
Kulcsszavak: Hátrányos helyzetű, foglalkoztatás, integráció, munkaerő-piaci program, civilszervezetek
Civil Szemle 18 (2021) 3. sz. 45-56. p.
https://www.civilszemle.hu/2021/10/18/68-civil-szemle-2021-3/

Zsarnóczky-Dulházi Fanni ; Kopper Bence ; Zsarnóczky Martin ; Dávid Lóránt Dénes
Civil szervezetek egészségformáló hatása a közösségimédia-platformokon keresztül
Kulcsszavak: egészségfejlesztés, egészségügyi szociális média, online egészségügyi információ, civilszervezetek
Civil Szemle 69 (2021) 1. sz. 27-40. p.
https://www.civilszemle.hu/2021/04/10/66-civil-szemle-2021-1/

Bartal Anna Mária
Régi reflexek és új kihívások? Az első Nemzeti Önkéntes Stratégián túl, a másodikon innen
Kulcsszavak: Nemzeti Önkéntes Stratégia (2012-2020), önkéntes szektor, önkéntesség, formálisönkéntesség, extenzív fejlesztés, eredményességi mutatók
Civil Szemle 18 (2021) 1. sz. 41-61. p.
https://www.civilszemle.hu/2021/04/10/66-civil-szemle-2021-1/

2020

Bartal Anna Mária
Az önkéntes szervezetek tagságának jellemzői az Európai Értékrend Vizsgálat három hulláma (1999, 2008, 2017/18) alapján
Kulcsszavak: önkéntes szervezetek tagsága, egészségvédő faktorok, önirányítottság, egészség,boldogság
Civil Szemle 17 (2020) 4. sz. 15-34. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/08/10/37-civil-szemle-2013-4/

Sebestény István
Civiliszkóp - kísérlet a civil szektor közérzetének felmérésére a "szűkülő térben"
Kulcsszavak: civil szektor, civil közhangulat, civil működési környezet, szűkülő tér
Civil Szemle 17 (2020) 4. sz. 73-105. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/08/10/37-civil-szemle-2013-4/

Balázs László ; Rajcsányi-Molnár Mónika ; András István ; Sitku Krisztina
Társadalmi felelősségvállalás a felsőoktatásban - egy hazai jógyakorlat bemutatása
Kulcsszavak: vállalati és egyetemi társadalmi felelősségvállalás, harmadik misszió, jó gyakorlat
Civil Szemle 17 (2020) 3. sz. 5-25. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/10/04/64-civil-szemle-2020-3/

Zeke Angéla Mária
A sokszínűség értéke - Esettanulmány az "Új Szomszédaink - Sokszínű Ferencváros" projektről
Kulcsszavak: migráció, társadalmi integráció, közösségi alapítvány
Civil Szemle 17 (2020) 3. sz. 145-164. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/10/04/64-civil-szemle-2020-3/

Borzán Anita ; Szekeres Bernadett
Digitalizációs kihívások a civil szektorban
Kulcsszavak: nonprofit szervezetek, információs rendszerek, digitalizáció
Civil Szemle 17 (2020) 1. sz. 73-88. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/05/10/62-civil-szemle-2020-1/

2019

Balázs László
Civil szervezetek és vezetői sajátosságok - vizsgálati lehetőségek szervezetpszichológiai megközelítésből
Kulcsszavak: civil szervezet, szervezet, vezetés, vezetői kompetencia, reziliencia
Civil Szemle 16 (2019) 4. sz. 25-41. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/03/15/61-civil-szemle-2019-4/

Csabai Lucia
A funkcionális közösségek jóléti szereplehetőségei - Közösségi alapú szolgáltatások fejlesztését megalapozó közösségi funkciók vizsgálata
Kulcsszavak: közösségi funkciók, közösségi tőke, komplex fejlesztés, közösségi alapú szolgáltatás
Civil Szemle 16 (2019) 4. sz. 81-97. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/03/15/61-civil-szemle-2019-4/

Sebestény István
Civil szemlélődés
Kulcsszavak: önkéntesség, folyóirat, előszó
Civil Szemle 16 (2019) 3. sz. 7-10. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/03/15/60-civil-szemle-2019-3/

Bartal Anna Mária
"Vissza a jövőbe" - A magyar önkéntesség harminc évéről három tételben
Kulcsszavak: informális és formális önkéntesség, rendszeres és epizodikus önkéntesség
Civil Szemle 16 (2019) 1. sz. 15-32. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/58-civil-szemle-2019-1/

Kákai László
A magyar nonprofit rendszer ki - vagy átalakulása a rendszerváltástól napjainkig
Kulcsszavak: civil társadalom, nonprofit szervezetek, Magyarország
Civil Szemle 16 (2019) 1. sz. 33-53. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/58-civil-szemle-2019-1/

Sebestény István
Ezerszer(vezet) 25 év - Egy kísérleti longitudinális vizsgálat a nonprofit szektoron belül
Kulcsszavak: nonprofit szektor, gazdasági és társadalmi súly, statisztikatörténet, fejlődési tendenciák
Civil Szemle 16 (2019) 1. sz. 71-91. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/58-civil-szemle-2019-1/

2018

Arapovics Mária
A kulturális közösségfejlesztés és a muzeális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben
Kulcsszavak: közösség, kulturális közösségfejlesztés, kulturális sokszínűség, muzeális intézmények
Civil Szemle 15 (2018) 4. sz. 9-28. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/57-civil-szemle-2018-4/

Stumpf Rebeka
Korlenyomat - Taliándörögd kincsei
Kulcsszavak: közösségi bevonás, közösségfejlesztés, társadalmiasítás, korlenyomat, Falukönyv,közösség, mintaprojekt
Civil Szemle 15 (2018) 4. sz. 49-63. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/57-civil-szemle-2018-4/

Zsólyomi Anita
A "Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 településének összefogásával" című projekt szakmai tapasztalatai
Kulcsszavak: közösségfejlesztés, program, beszélgetés, felmérés, cselekvési terv, közösségi tervezés
Civil Szemle 15 (2018) 4. sz. 65-75. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/57-civil-szemle-2018-4/

D. Babos Zsuzsánna
Csordás Izabella (szerk.) (2017): Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez c. kötetről
Kulcsszavak: önkéntesség, program szervezés, recenzió
Civil Szemle 15 (2018) 4. sz. 89-92. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/57-civil-szemle-2018-4/

Nagy Ádám ; Oross Dániel ; Szalóki Viktor
A Nemzeti Ifjúsági Tanács közpolitikai elemzése, különös tekintettel annak érdekképviseleti funkciójára
Kulcsszavak: Nemzeti Ifjúsági Tanács, ernyőszervezet, ifjúsági érdekképviselet
Civil Szemle 15 (2018) 3. sz. 39-68. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/56-civil-szemle-2018-3/

United States Agency for International Development (USAID) (szerk)
A Civil Társadalmi Szervezet Fenntarthatósági Indexe Magyarország esetében, 2017-ben
Kulcsszavak: civil szervezet, fenntarthatóság, működési környezet, nemzetközi összehasonlítás
Civil Szemle 15 (2018) 3. sz. 85-99. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/56-civil-szemle-2018-3/

Reisinger Adrienn ; Nárai Márta
Az állampolgári aktivitás mérésének módjai
Kulcsszavak: aktív állampolgár, társadalmi szerepvállalás, felelősségvállalás, társadalmi aktivitás-passzivitás mutató
Civil Szemle 15 (2018) 2. sz. 29-49. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/55-civil-szemle-2018-2/

Kákai László
Visszarendeződés? Civil szervezetek a közszolgáltatásokban a közigazgatási reform után
Kulcsszavak: nonprofit szervezetek, közszolgáltatások, helyi önkormányzatok
Civil Szemle 15 (2018) 2. sz. 51-71. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/55-civil-szemle-2018-2/

2017

Gyorgyovichné Koltay Elvira
Kényszer szülte civilség : A lakóparki civil /nonprofit szervezetek hazai jellemzői
Kulcsszavak: agglomeráció, lakópark, lakóparki civil szervezetek, klubjavak
Civil Szemle 14 (2017) 2. sz. 21-37. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/51-civil-szemle-2017-2/

Bernath Krisztina
Egyetemista fiatalok társadalmi szerepvállalása és a civil szféra önkéntességgel szembeni attitűdje a Partiumi térségben
Kulcsszavak: felsőoktatás, önkéntesség, civil társadalom, ifjúság
Civil Szemle 14 (2017) 2. sz. 39-61. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/51-civil-szemle-2017-2/

2016

Lányi András
Mi az, hogy "Mi"?
Kulcsszavak: közösség, tömegek, harmadik út, kommunitáriusok, lokalizmus, autonómia
Civil Szemle 13 (2016) 4. sz. 5-13. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/49-civil-szemle-2016-4/

Karácsony Péter; Takács Ottó
A civil és nonprofit szervezetek szerepe a szlovákiai magyarság megmaradásában
Kulcsszavak: szervezet, nonprofit szektor, civil szféra, Csemadok, pedagógus szövetség, szülőiszövetség
Civil Szemle 13 (2016) 2. sz. 67-87. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/47-civil-szemle-2016-2/

Ágyas Réka ; Gruber Enikő ; Kovács Sárkány Hajnalka ; Námesztovszki Zsolt ; Szügyi Éva
Fókuszban a vajdasági magyar civil szféra - önszerveződések sikerei és nehézségei
Kulcsszavak: civil szféra, kisebbségi lét, Vajdaság, ifjúság, magyar, mezőgazdaság
Civil Szemle 13 (2016) 1. sz. 77-95. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/46-civil-szemle-2016-1/

Kaszáné Tóth Katalin
Önkéntesség a keleti végeken - recenzió Fényes Hajnalka: Önkéntesség és új típusú önkéntesség a felsőoktatási hallgatók körében c. kötetéről
Kulcsszavak: önkéntesség, felsőoktatás, recenzió
Civil Szemle 13 (2016) 1. sz. 97-99. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/46-civil-szemle-2016-1/

2015

Arapovics Mária
Közösségi művelődés és önkéntesmenedzsment országos múzeumokban
Kulcsszavak: múzeumi baráti körök, önkéntesség, közösségi művelődés, közösségfejlesztés
Civil Szemle 12 (2015) 4. sz. 25-46. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/45-civil-szemle-2015-4/

Fazekas Anna; Nagy Ádám
Fiatalok. De civilek? A táborok ifjúságától a fesztiválok ifjúságáig: A fiatalok modern és posztmodern kapcsolódásai a civil társadalomhoz
Kulcsszavak: ifjúság, civil társadalom, tagság és szolgáltatás-alapú részvétel
Civil Szemle 12 (2015) 2. sz. 25-37. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/43-civil-szemle-2015-2/

Reisinger Adrienn
Civil szektor és önkéntesség Svédországban
Kulcsszavak: civil társadalom, civil szektor, nonprofit szervezetek, önkéntesség
Civil Szemle 12 (2015) 1. sz. 77-94. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/42-civil-szemle-2015-1/

2014

Reisinger Adrienn
A kulturális tevékenységet folytató nonprofit szervezetek jellemzői, támogatásuk változásai
Kulcsszavak: kultúra, nonprofit szektor, kulturális célú nonprofit szervezetek, támogatás
Civil Szemle 11 (2014) 4. sz. 37-53. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/41-civil-szemle-2014-4/

Dániel Botond; Kiss Dénes
A romániai magyar kulturális szervezetek erőforrásainak szociológiai vizsgálata
Kulcsszavak: nonprofit hátterű kulturális szervezetek, szervezeti erőforrások, nonprofit szektorösszehasonlító vizsgálata, erdélyi magyar nonprofit szervezetek
Civil Szemle 11 (2014) 4. sz. 71-106. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/41-civil-szemle-2014-4/

Farkas Zsombor
Közösségi megközelítések a szegénység és kirekesztettség enyhítésére - Egy uniós program néhány tapasztalata
Kulcsszavak: mélyszegénység, társadalmi integráció, helyi projektek, közösségi megközelítések éseszközök
Civil Szemle 11 (2014) 3. sz. 83-99. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/40-civil-szemle-2014-3/

András István; Rajcsányi-Molnár Mónika
Profit és filantrópia. A CSR eszmetörténeti kérdései
Kulcsszavak: társadalmi felelősség, globalizáció, vállalati kultúra, eszmetörténet
Civil Szemle 11 (2014) 2. sz. 5-23. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/39-civil-szemle-2014-2/

2012

Móra Veronika
"Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" szóló - 2011. évi CLXXV. sz. törvény bemutatása
Kulcsszavak: Civil törvény, közhasznúság, civil szevezetek
Civil Szemle 9 (2012) 3. sz. 167-175. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/32-civil-szemle-2012-3/

Kovács Krisztina
Az egyenlő esélyek terepe - női önkéntesség Törökországban és Magyarországon
Kulcsszavak: önkéntesség, civil társadalom, nemek közötti egyenlőtlenségek, Törökország,Magyarország
Civil Szemle 9 (2012) 2. sz. 83-98. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/31-civil-szemle-2012-2/

Harangozó Gábor; Zilahy Gyula
A civil szervezetek szerepe a vállalatok tevékenységének fenntarthatóbbá válásában
Kulcsszavak: fejlődés, környezetvédelem, vállalat, civil szektor, érintett elmélet
Civil Szemle 9 (2012) 1. sz. 45-62. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/30-civil-szemle-2012-1/

Morauszki András
Az Illyés Közalapítvány Csemadok Szakmai Tanácsa támogatásainak elemzése (1996-2006)
Kulcsszavak: civil szervezet, kultúra, pénzügyi támogatás, Szlovákia, kisebbség
Civil Szemle 9 (2012) 1. sz. 103-120. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/30-civil-szemle-2012-1/

2011

Bartal Anna Mária; Kmetty Zoltán
A magyar önkéntesek motivációi - a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálása alapján
Kulcsszavak: önkéntesmotivációk, önkéntesmenedzsment, felszíni motivációk, háttérmotivációk
Civil Szemle 8 (2011) 4. sz. 9-32. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/29-civil-szemle-2011-4/

Molnár Klára
Vállalati önkéntesség Magyarországon, 2011
Kulcsszavak: vállalati önkéntesség, Önkéntesség Európai Éve, vállalati társadalmi felelősségvállalás
Civil Szemle 8 (2011) 4. sz. 33-50. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/29-civil-szemle-2011-4/

Nagy Renáta; Gyorgyovich Miklós ; Péterfi Ferenc
Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig - beszámoló a Civil Szemle szemináriumról
Kulcsszavak: önkéntesség, aktív állampolgáriság, cybertér, E-kommunikáció, közéleti önkéntesség,Önkéntesség Európai Éve, EVS, katolikus ifjúsági szervezetek
Civil Szemle 8 (2011) 4. sz. 51-59. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/29-civil-szemle-2011-4/

Kinyik Margit
Intézményi önkéntesség a szociális és gyermekjóléti közszolgáltatásokban
Kulcsszavak: önkéntesség, közszolgáltatások, szociális szolgáltatások, civil szervezetek, önkéntestörvény
Civil Szemle 8 (2011) 4. sz. 61-84. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/29-civil-szemle-2011-4/

Vadkerti Zoltán
Együtt az önkéntességben: romák és gádzsók
Kulcsszavak: önkéntesség, romák, interkulturális kapcsolatok, nemzetközi hálózat
Civil Szemle 8 (2011) 4. sz. 105-114. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/29-civil-szemle-2011-4/

Tarrósy István
Az együttműködés poltikai kultúrájának sajátosságaiv - a pécsi Európa Kulturális Fővárosa projekt kapcsán
Kulcsszavak: helyi önkormányzat, kulturális főváros, közpolitika, civil részvétel
Civil Szemle 8 (2011) 3. sz. 29-40. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/28-civil-szemle-2011-3/

Giczey Péter
Nagyerdőért Összefogás - esettanulmány
Kulcsszavak: civil, együttműködés, összefogás, érdekérvényesítés, közösségi tervezés
Civil Szemle 8 (2011) 3. sz. 41-60. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/28-civil-szemle-2011-3/

Csonkáné Utasi Katalin; Dusa Ágnes ; Fehér Angéla
A város peremén: Györgytelep
Kulcsszavak: befogadás, roma kisebbség, önkéntesség, aktív résztvevő megfigyelés
Civil Szemle 8 (2011) 3. sz. 97-113. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/28-civil-szemle-2011-3/

Hargitai Henrik
Közös Hullámhossz Hírszolgálat: az első veszélyhelyzeti ideiglenes közösségi rádió Magyarországon
Kulcsszavak: közösségi rádió, veszélyhelyzet, katasztrófavédelem, önkéntes munka, ajkai iparikatasztrófa
Civil Szemle 8 (2011) 1-2. sz. 21-41. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/26-27-civil-szemle-2011-1-2/

Velics Gabriella
Civilek a mikrofon mögött
Kulcsszavak: közösségi rádió, önkéntesek, motiváció, szervezetfejlesztés
Civil Szemle 8 (2011) 1-2. sz. 42-58. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/26-27-civil-szemle-2011-1-2/

2010

Vercseg Ilona
Kötődések és választási lehetőségek? Civil/közösségfejlesztői reflexiók a rendszerváltástól napjainkig
Kulcsszavak: Civil társadalom, közösségfejlesztés, anómia, társadalmi tőke, közösségi és civilrészvétel
Civil Szemle 7 (2010) 4. sz. 9-24. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/25-civil-szemle-2010-4/

Csongor Anna
Húszéves a Menhely alapítvány
Kulcsszavak: ifjúság, önsegítő szervezetek, szociális szolgáltatások
Civil Szemle 7 (2010) 4. sz. 28-54. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/25-civil-szemle-2010-4/

Bartal Anna Mária
Vergődő Madár - a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány története
Kulcsszavak: civil szervezet, önkéntesség, szociális ellátás, önsegítés
Civil Szemle 7 (2010) 4. sz. 55-65. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/25-civil-szemle-2010-4/

Gyorgyovich Miklós
Felnőttképzéssel foglalkozó egyházközeli civil szervezetek vizsgálata egy ernyőszervezet esettanulmánya alapján
Kulcsszavak: vallásos alapú, felnőttképzés, egyházi piac, felnőttképzési piac
Civil Szemle 7 (2010) 3. sz. 21-34. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/24-civil-szemle-2010-3/

Nárai Márta
Ismeretek és vélemények a nonprofit szektor szervezeteiről - Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon
Kulcsszavak: nonprofit szektor, civil szervezetek, lakossági ismeretek, szerepmegítélés
Civil Szemle 7 (2010) 2. sz. 5-21. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/23-civil-szemle-2010-2/

Bartal Anna Mária ; Saródy Zita
Körkép - Az önkéntesség helyzete és szerepe az Európai Unió egyes tagállamaiban az önkéntesmotivációs kutatások tükrében
Kulcsszavak: önkéntesség, önkéntesmotivációk, Európai Unió
Civil Szemle 7 (2010) 2. sz. 22-41. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/23-civil-szemle-2010-2/

Bartal Anna Mária
Mit mutat a kaliedoszkóp? - az Önkéntes Motivációs Leltár (Volunteer Motivation Inventory) adaptálása, fejlesztése és kipróbálása a magyar önkéntesek körében
Kulcsszavak: önkéntesség, önkéntes-kutatás, önkéntesmotivációk
Civil Szemle 7 (2010) 1. sz. 5-33. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/22-civil-szemle-2010-1/

2009

Váczi Borbála
Rések a jószándékban
Kulcsszavak: jótékonyság, adományozás, etika
Civil Szemle 6 (2009) 4. sz. 51-68. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/21-civil-szemle-2009-4/

Bartal Anna Mária
A válság elején - a nonprofit trilemmáról, valamint a "jó" és a "rossz" civil társadalom kérdéseiről
Kulcsszavak: civil társadalom, nonprofit trilemma, rossz civil társadalom, társadalmi beágyazottság
Civil Szemle 6 (2009) 1-2. sz. 8-21. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/18-19-civil-szemle-2009-1-2/

Bíró Endre
A civil nonprofit szektor jogi környezete
Kulcsszavak: Civil nonprofit jog, nonprofit szektor jogi szabályozottsága, civil erőforrások bevonása azállami-önkormányzati közfeladat-ellátásba; jogorvoslati jog a pályázati eljárásokban, közbeszerzésijog, közpénzügyi szabályozás
Civil Szemle 6 (2009) 1-2. sz. 22-34. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/18-19-civil-szemle-2009-1-2/

Nagy Renáta ; Nizák Péter
A civil szektor pénzügyi életképessége
Kulcsszavak: nonprofit szektor, pénzügyi életképesség, finanszírozás
Civil Szemle 6 (2009) 1-2. sz. 35-58. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/18-19-civil-szemle-2009-1-2/

F. Tóth András ; Nagy Ádám
Humán infrastruktúra: Önkéntesség - foglalkoztatás - tagság
Kulcsszavak: humán infrastruktúra, önkéntesség, foglalkoztatás tagi viszonyok a civil szektorban
Civil Szemle 6 (2009) 1-2. sz. 59-77. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/18-19-civil-szemle-2009-1-2/

2008

Kuti Éva
Stratégiai cselekvésen innen, illúziókon túl
Kulcsszavak: kihívás, nonprofit szektor, civil szervezet, finanszírozás, szabályozás
Civil Szemle 5 (2008) 4. sz. 5-43. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/17-civil-szemle-2008-4/

Bartal Anna Mária
Ha kiszáradnak az utópia oázisai...
Kulcsszavak: civil éves jelentés, duális szervezeti struktúra, bevételi koncentráció
Civil Szemle 5 (2008) 1-2. sz. 12-26. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/14-15-civil-szemle-2008-1-2/

Bukta Zsuzsanna
Sport, szabadidő, rekreáció
Kulcsszavak: szabadidő, sport, élsport, szabadidős sport, horgászat, vadászat, sportági szövetségek,vadásztársaságok
Civil Szemle 5 (2008) 1-2. sz. 27-38. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/14-15-civil-szemle-2008-1-2/

Bocz János ; Kmetty Zoltán
Egészségügyi nonprofit szervezetek
Kulcsszavak: alapítvány, civil szervezet, egészségügy, egészségügyi ellátás, egyesület, közalapítvány, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, társadalmi szervezet
Civil Szemle 5 (2008) 1-2. sz. 39-60. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/14-15-civil-szemle-2008-1-2/

Nyitrai Imre
A szociális ügyeink civil szeletei
Kulcsszavak: szociális ágazat, szociális szolgáltatások, szegénység, hátrányos helyzet
Civil Szemle 5 (2008) 1-2. sz. 61-74. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/14-15-civil-szemle-2008-1-2/

Sátor Balázs
Kell-e még több tanulópénz?
Kulcsszavak: képzés, nonprofit menedzsment képzések, nonprofit szektor
Civil Szemle 5 (2008) 1-2. sz. 75-89. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/14-15-civil-szemle-2008-1-2/

Nagy Ádám ; Székely Levente
Az ifjúsági civil világ
Kulcsszavak: ifjúság, civil szervezetek, Civil Jelentés
Civil Szemle 5 (2008) 1-2. sz. 132-148. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/14-15-civil-szemle-2008-1-2/

2007

Kákai László
Lokálpatrióta szervezetek
Kulcsszavak: lokálpatriotizmus, önkormányzatiság, társadalmi tőke
Civil Szemle 5 (2008) 1-2. sz. 190-206. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/14-15-civil-szemle-2008-1-2/

Dobossy Imre ; Virágh Eszter ; Vukovich Gabriella
A foglalkoztatási célú civil szervezetek helyzetének országos vizsgálata
Kulcsszavak: civil (nonprofit) szféra, foglalkoztatási célú civil szervezetek, munkaerőpiaci reintegráció,hátrányos helyzetűek támogatása, nszor (nonprofit szervezetek országos regisztere)
Civil Szemle 4 (2007) 3-4. sz. 44-69. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/12-13-civil-szemle-2007-3-4/

Jancsák Csaba
Ifjúsági civil szervezetek a Dél-alföldi régióban
Kulcsszavak: ifjúsági szervezetek, civil szervezetek, Dél-Alföld
Civil Szemle 4 (2007) 3-4. sz. 69-88. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/12-13-civil-szemle-2007-3-4/

Benedek Gergő ; Gosztonyi Gergely ; Hargitai Henrik
Kisközösségi rádiózás Magyarországon: az első 3 év
Kulcsszavak: közösségi rádió, kisközösségi rádió, helyi média, civil kezdeményezés
Civil Szemle 4 (2007) 3-4. sz. 123-141. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/12-13-civil-szemle-2007-3-4/

Bakos Ottília ; Gajzágó Éva ; Kővágó Györgyi
Civil szervezetek a dunaújvárosi kistérségben
Kulcsszavak: civil szervezetek, Dunaújvárosi Kistérség, Nemzedékünkért Alapítvány, ifjúság,együttműködés
Civil Szemle 4 (2007) 2. sz. 107-122. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/11-civil-szemle-2007-2/

Versicsné Szalai Mária
"Civil partnerség" az egri hajléktalanellátásban
Kulcsszavak: civil partnerség, decentralizáció, szolgáltatásellátás, bizalom, problémaorientáció
Civil Szemle 4 (2007) 2. sz. 123-142. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/11-civil-szemle-2007-2/

Ligeti György
A társadalmi felelősségvállalásról
Kulcsszavak: CSR, társadalmi felelősségvállalás, etikus magatartás
Civil Szemle 4 (2007) 1. sz. 5-18. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/10-civil-szemle-2007-1/

Osváth László
A térségi civil kapcsolatrendszer formálódása és jellegzetességei
Kulcsszavak: szervezetek, társadalmi tőke, civil hálózatok, együttműködés, területfejlesztés
Civil Szemle 4 (2007) 1. sz. 31-48. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/10-civil-szemle-2007-1/

2006

Borovitz Tamás ; Csótó Mihály ; Pintér Róbert
Civil szervezetek internetes jelenlétének vizsgálata : A honlapelemzési kutatás tanulságai
Kulcsszavak: civil szervezetek, nonprofit, önkéntesség, internetes jelenlét
Civil Szemle, 3 (2006) 1. sz. 35-52. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/06-civil-szemle-2006-1/

Hegyesi Gábor ; Fekete Orsolya
Kísérlet a nonprofit szervezetek felmérésére a Társadalmi Igazságosság Index segítségével
Kulcsszavak: nonprofit, önkéntesség, felmérés
Civil Szemle, 3 (2006) 1. sz. 5-33. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/06-civil-szemle-2006-1/

Kiss Dénes
Az erdélyi magyar civil szféráról
Kulcsszavak: civil szféra, nonprofit, kisebbség
Civil Szemle, 3 (2006) 2. sz. 139-154. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/07-civil-szemle-2006-2/

Cserháti Ákos
Az önkéntesség motivációi : és az önkéntesség egy különleges terepe: a közösségi rádió
Kulcsszavak: önkéntesség, motiváció, közösségi rádió, pszichológia
Civil Szemle, 3 (2006) 2. sz. 17-34. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/07-civil-szemle-2006-2/

Domaniczky Endre
Önkormányzati civil politika kiépítése Budapest XVIII. kerületben
Kulcsszavak: önkéntesség, civil politika, közigazgatás
Civil Szemle, 3 (2006) 2. sz. 65-90. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/07-civil-szemle-2006-2/

Bartal Anna Mária
Milyen a magyar amõba? - avagy a magyar nonprofit szektor változásai
Kulcsszavak: harmadik szektor, nonprofit szektor, magyar, nonprofit modellek
Civil Szemle, 3 (2006) 3-4. sz. 141-159. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/23/08-09-civil-szemle-2006-3-4/

2005

Bullain Nilda
Átfogó nonprofit jogi reformkoncepció: lépések egy értékalapú civil jövőkép felé
Kulcsszavak: nonprofit, önkéntesség, jog
Civil Szemle, 2 (2005) 1. sz. 5-27. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/19/02-civil-szemle-2005-1/

Székely Levente ; Pintér Róbert
Információs társadalom: paradicsomban a civilek? Valóság több olvasatban
Kulcsszavak: civil társadalom, információs társadalom, önkéntesség
Civil Szemle, 2 (2005) 4. sz. 25-44. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/19/05-civil-szemle-2005-4/

Baráth Árpád
Önsegítő csoportok, társadalmi szolidaritás és szociális munka a 21. század küszöbén: kritikai áttekintés
Kulcsszavak: önsegítő csoportok, önkéntesség, szociális munka
Civil Szemle, 2 (2005) 4. sz. 45-76. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/19/05-civil-szemle-2005-4/

2004

Nyitrai Imre -Szigeti Ferenc Albert:

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban "Adni = kapni. Ha másoknak segítünk, önmagunknak is segítünk."
Kulcsszavak: önkéntesség, piacgazdaság, recenzió
Civil Szemle, 1 (2004) 1. sz. 157-161. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/19/314/

Nyitrai Imre
Szociális ágazat, civil szféra, önkéntesség
Kulcsszavak: önkéntesség, nonprofit, civil szféra, szociális ágazat
Civil Szemle, 1 (2004) 1. sz. 82-94. p.
https://www.civilszemle.hu/2020/02/19/314/