DISSZERTÁCIÓK - SZAKDOLGOZATOK

Dorner László
Az önkéntesség lélektani vonatkozásainak empirikus vizsgálatai (PHD értekezés)
Debrecen: Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola (2020)
Kulcsszavak: önkéntesség, pszichológia, vizsgálat
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31645264

Bihari-Horváthné Szokolai Katalin
Az önkéntes beteglátogatás, mint mentálhigiénés tevékenység a klinikai betegek körében [Szakdolgozat]
Debrecen : Debreceni Egyetem (2019)
Kulcsszavak: önkéntesség, betegápolás, pszichológia
https://korhazlelkesz.hu/doc/MentalhigiKatus.pdf

Kádas Dalma
A kortárs-segítés szerepe a hazai bűnmegelőzésben (Tudományos Diákköri dolgozat)
Miskolc : Miskolci Egyetem, (2012)
Kulcsszavak: kortárs-segítés, bűnmegelőzés, önkéntesség
https://adoc.pub/a-kortars-segites-szerepe-a-hazai-bnmegelzesben.html

Győri Zsuzsanna
CSR-on innen és túl. (PhD értekezés)
Budapest : Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, (2011)
Kulcsszavak: CSR, értékvezérelt vállalatvezetés, gazdaságetika, vállalati felelősségvállalás
https://phd.lib.uni-corvinus.hu/552/1/gyori_zsuzsanna.pdf

Perpék Éva
Önkéntesség és közösségfejlesztés (PhD értekezés)
Budapest : Budapesti Corvinus Egyetem (2011)
Kulcsszavak: formális és informális önkéntesség, polgárőrség, civil
DOI: 10.14267/phd.2013011

Reisinger Adrienn
Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában - különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére. (PhD értekezés)
Győr: Széchenyi István Egyetem (2010)
Kulcsszavak: társadalomtudomány, nonprofit szervezetek, fejlesztéspolitika
https://rgdi.sze.hu/files/Ertekezesek,%20tezisek/Dolgozat_Reisinger%20Adrienn_vedes.pdf

Csáfor Hajnalka
Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, regionális vizsgálat az Észak-magyarországi régióban (PhD értekezés))
Budapest : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, (2009)
Kulcsszavak: társadalmi felelősségvállalás, CSR, kutatás
https://repozitorium.omikk.bme.hu/bitstream/handle/10890/780/ertekezes.pdf?sequence=1

Nárai Márta
A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében - A nyugat-dunántúli nonprofit szektor helyzetfeltárása. (PhD értekezés)
Győr , Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológiai Doktori Iskola (2008)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;176948

Szigeti Ferenc Albert
Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban : Szakdolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára
Budapest : ELTE-BTK, (2003)
Kulcsszavak: önkéntesség, piacgazdaság, menedzserképzés
https://www.3sz.hu/sites/default/files/uploaded/az_onkentesseg_szerepe_a_fejlett_piacgazdasagban_szigeti_ferenc_albert_szakdolgozat_2003.pdf

Bartal Anna Mária Elméleti kihívások és gyakorlati válaszok a nonprofit szektorban. (PhD értekezés) Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, (1999)