KÖNYVFEJEZETEK

2020 - 2000

Csillag Attila ; Kóbor Krisztina ; Slemmer Dóra
Egyetemisták online önkéntessége a járványveszély idején
Kulcsszavak: járvány, egyetemisták, önkéntesség, online
In: Makkos Anikó ; Kecskés Petra ; Kövecsesné Gősi Viktória (szerk.) "Kizökkent világ" Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nem-konvencionális, nem "normális", nem kiszámítható jelenségek korszaka? : XXIV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete. Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar pp. 163 - 172 (2021)
ISBN: 9786155837913
https://lib.sze.hu/images/Apaczai/kiadv%C3%A1ny/2020/04_04.pdf

Mohácsi Márta ; Fényes Hajnalka
Önkéntesség a felsőoktatásban, mint az egyéni karriermenedzsment része
Kulcsszavak: önkéntesség, karriermenedzsment, felsőoktatási hallgatók, kvantitatív elemzés
In: Enikő, Korcsmáros (szerk.) 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings . Komárno, Szlovákia : Janos Selye University (2020)  pp. 289-299. DOI: 10.36007/3754.2020.289
https://uk.ujs.sk/dl/3754/Mohacsi.pdf

Reisinger Adrienn
Az aktív állampolgárság kutatásának módszertani kérdései
Kulcsszavak: önkéntesség, munkavégzés, aktív állampolgárság
In: Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018 Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem (2018)  pp. 351-360.
https://tud.sze.hu/images/%C3%9ANKP/2017-2018/tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet/UNKP_2018_vagojel_nelkul_351_01%20RA.pdf

Reisinger Adrienn ; Kovács Norbert
Az aktív állampolgárok tevékenységi formái
Kulcsszavak: aktív állampolgárság, társadalmi részvétel, tevékenységek
In: Reisinger Adrienn; Happ, Éva; Ivancsóné, Horváth Zsuzsa; Buics László (szerk.) "Sport - Gazdaság - Turizmus" : Kautz Gyula Emlékkonferencia 2017. június 8. elektronikus formában megjelenő kötete Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem pp. 1-11. (2018)
https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2017/Reisinger_Kovacs_Kautz_2017.pdf

Perpék Éva
Önkéntesség közel s távol: hazai és nemzetközi helyzetkép
Kulcsszavak: önkéntesség, nonprofit szektor, helyzetkép
In: Janák Katalin ; Szép Katalin ; Tokaji Károlyné (szerk.): Háztartási munka, önkéntes munka, láthatatlan munka, I. : Háztartási és önkéntes munka mérése, elemzése. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal (KSH), (2017) pp. 108-121.
ISBN: 9789632355184
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lathatatlan_munka_1.pdf#page=108

Váradi Rita
Az önkéntes munka jellemzői a munkaerő-felmérés alapján
Kulcsszavak: önkéntes munka, munkaerő felmérés
In. Háztartási munka, önkéntes munka, láthatatlan munka I. A háztartási és az önkéntes munka mérése, elemzése (szerk.: Janák K. ; Szép K ; Tokaji Kné). Budapest: Központi Statisztikai Hivatal,  (2017) pp. 
66-89. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lathatatlan_munka_1.pdf#page=66

Fényes Hajnalka ; Markos Valéria
Az intézményi környezet hatása az önkéntességre
Kulcsszavak: önkéntesség, intézményen belüli munkavégzés
In: Pusztai Gabriella; Bocsi Veronika; Ceglédi Tímea (szerk.) A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához . Budapest, Magyarország, Nagyvárad, Románia : Partium, Új Mandátum Könyvkiadó, PPS (2016)  pp. 248-261.

Silló Ágota
Az önkéntesség modern formái
Kulcsszavak: önkéntesség, motiváció, szabadidős önkéntesség, ifjúság, kutatás
In: Berger Viktor (szerk.): Útközben: Az I. Demográfia és Szociológia Doktoranduszkonferencia anyagai. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Demográfia és Szociológia Doktori Iskola,  (2016) pp. 
71-81. https://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/Doktori_Iskola/07_sillo.pdf

Antal Anita; Takács Dávid
Európai önkéntes programok implicit hasznainak elemzése
Kulcsszavak: önkéntesség, haszonelemzés, foglalkoztatás - foglalkoztatottság, módszertan, kutatásmódszertan, költség-haszon elemzés, korrelációszámítás - regressziószámítás
In: Alkalmazott tudományok II. fóruma. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, (2015) pp. 37-62.
ISBN 978-963-7159-99-2
https://perepo-publikacio.uni-pannon.hu/id/eprint/878/

Bodó Márton
Az iskolai közösségi szolgálat és a nemzetközi gyakorlat
Kulcsszavak: közösségi szolgálat, önkéntesség, iskolai közösségIn: Bodó Márton (szerk.): Az Iskolai Közösségi Szolgálat bevezetésének tapasztalatai 2015. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,  (2015) pp. 9-37.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/iskolai_kozossegi_szolgalat/szakirodalom/az_iksz_bevezetesenek_tapasztalatai_beliv.pdf#page=9

Fényes Hajnalka
Önkéntesség és út típusú önkéntesség a debreceni egyetemisták körében
Kulcsszavak: önkéntesség, motiváció, felsőoktatási hallgatók
In: Önkéntesség és új típusú önkéntesség a felsőoktatási hallgatók körében . Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó (2015) pp. 9-45.
ISBN 978-963-318-537-7

Fényes Hajnalka
Pedagógusjelöltek önkéntes munkájának jellemzői
Kulcsszavak: pedagógus- és nem pedagógushallgatók, önkéntesség, képzés, motiváció
In: Pusztai Gabriella; Ceglédi Tímea (szerk.) Szakmai szocializáció a felsőoktatásban : A pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében . Nagyvárad, Románia : Partium Press (2015)  pp. 199-210.
ISBN 978 963 1233 98 8
https://mek.oszk.hu/14700/14763/14763.pdf#page=200

Fényes, Hajnalka
Önkéntesség és új típusú önkéntesség a debreceni egyetemisták körében
Kulcsszavak: önkéntesség, motiváció, ifjúság
In: Fényes Hajnalka; Szabó Ildikó (szerk.) Campus-lét a Debreceni Egyetemen. Ifjúságszociológiai tanulmányok . Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó (2014)  pp. 85-108. , 24 p.
https://mek.oszk.hu/13900/13914/13914.pdf#page=86

Pusztai Gabriella ; Fényes Hajnalka
Önkéntesség és vallásosság összefüggései eltérő felekezeti kompozíciójú közegekben
Kulcsszavak: vallásosság, felsőoktatási hallgatók, önkéntesség
In: Pusztai Gabriella; Lukács Ágnes (szerk.) Közösségteremtők : Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt . Debrecen, Magyarország : Debrecen University Press (2014)  pp. 329-351.
https://mek.oszk.hu/13200/13202/13202.pdf#page=329

Győri Zsuzsanna
Vállalati felelősség - felelős vállalkozások
Kulcsszavak: CSR, társadalmi felelősség, nonprofit
In: 55. Georgikon napok (2013) pp. 178-188.
ISBN 978-963-9639-53-9
https://napok.georgikon.hu/hu/cikkadatbazis/cikkek-2012/doc_view/115-gyori-zsuzsanna-vallalati-felelosseg-felelos-vallalkozasok

Fényes, Hajnalka ; Lipcsei, László ; Szeder, Dóra Valéria
Önkéntesség a Debreceni Egyetem hallgatói táborában
Kulcsszavak: önkéntesség, motiváció, ifjúság
In: Dusa Ágnes; Kovács Klára; Márkus Zsuzsanna; Nyüsti Szilvia; Sőrés Anett (szerk.) Egyetemi élethelyzetek I-II. : Ifjúságszociológiai tanulmányok . Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó, (2012) pp. 99-121.
https://www.academia.edu/download/31239103/Elethelyzetek2_1_259.pdf#page=99

Nárai Márta
A társadalmi szerepvállalás egyik formája - az önkéntesség
Kulcsszavak: társadalomtudomány, önkéntesség
In: Budai István ; Nárai Márta (szerk.): Együttműködés és felelősségvállalás tanulása: a szociális és közösségi munkában. Győr: Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet, (2012) pp. 95-114.
ISBN 9789637175701

Bartal Anna Mária
Élnek köztünk boldog emberek is... : a magyar önkéntesek és nem-önkéntesek jellemzői
Kulcsszavak: önkéntesség, nem-önkéntesség, kutatás
In: Rosta, Gergely; Tomka, Miklós (szerk.) Mit értékelnek a magyarok? : Az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi magyar eredményei. Budapest, Magyarország : Faludi Ferenc Akadémia (2010) pp. 143-186.
ISBN 9789638903907
https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3243060

Bereczki Ibolya
"Mindenki lehet önkéntes!" - Önkéntes program fejlesztési terve a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
Kulcsszavak: önléntesség, képzés, múzeumok
In: Bereczki Ibolya (szerk.): Tudás és alkalmazás. Múzeumi Iránytű 10. Szentendre: Szentendrei Szabadtéri Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, (2010) pp. 220-238.
ISBN 9786155123023
https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3327371

Czike Klára
Önkéntesség és társadalmi integráció
Kulcsszavak: önkéntesség, társadalomtudomány, nonprofit
In: Czike Klára ; Kuti Éva (szerk.): Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Budapest: Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány, (2006) pp. 21-72.
ISBN 9789638139160

Angyal Mária
Hogyan működjünk együtt önkéntesekkel?
Kulcsszavak: önléntesség, együttműködés, nonprofit
In: Török M. ; dr. Vincze K. (szerk.): Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára. Budapest: NIOK Alapítvány. (2000)
https://www.sie.hu/static/files/1/munkat%C3%A1rsaink/hogyan%20mukodjunk%20egyutt%20onkentesekkel.pdf