Megjelent az Önkéntes Szemle 2022.évi 3. száma

2022.09.21

Az Önkéntes Szemle második évfolyam, harmadik számának középpontjában a szervezetfejlesztés és az önkéntesség témája áll. Ennek megfelelően az elméleti rovatban közölt első tanulmány a hazai szervezetfejlesztés történetét, illetve azt tekinti át, hogy mit tud nyújtani a szervezetfejlesztés - módszereiben és gyakorlatában - az önkénteseket is foglalkoztató civil-nonprofit szervezetek számára is, hogy missziójukat a legnagyobb hatékonysággal tudják teljesíteni. Az önkéntesség társadalmi értéke és hatása vitathatatlan. Ezért a civil-nonprofit szervezetek működése és fejlődése szempontjából meghatározó, hogy ezzel a társadalmi hatással egzakt módon is tisztában legyenek. A társadalmi hatásméréssel foglalkozó tanulmány ezt elemzi elméleti és gyakorlati példákon keresztül. Szinte közhelynek számít, hogy a civil-nonprofit szervezetek programjaikat és működésüket akkor tudják optimálisan biztosítani, ha gazdálkodásukban több finanszírozási forrásra támaszkodnak. Az egyik ilyen fontos bevételi forrást a vállalati támogatások jelentik. A harmadik közölt tanulmány azt a gyakorlatot ismerteti, hogy miként alakítható ki partneri viszony a civil-nonprofit szektor és vállalati szektor szervezetei között a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a környezeti, szociális vállalatirányítás keretein belül. Az önkéntesség egy különleges terepét jelentik a mentálhiginés, egészségügyi és szociális szervezetek keretein belül végzett önkéntes munkák. A negyedik tanulmány leginkább azzal foglalkozik, hogy a COVID-19-járvány időszakában milyen toborzási kérdések vetődtek fel az ilyen típusú önkéntes szervezeteknél, illetve milyen jó kezdeményezések születtek e téren. Az epizodikus önkéntesség erejére kiváló példa a Budapest100 program és az ott folyó önkéntes munka. Az ötödik tanulmány ezt és az önkéntesek koordinációját, valamint motivációinak hosszú távú vizsgálati eredményeit mutatja be. Igen gazdag és érdekes a recenziók kínálata: egyrészt ismertetjük az önkéntes toborzásban itthon kevéssé ismertnek számító pszichológiai szerződéssel kapcsolatos eredményeket, másrészt az ausztrál önkéntes-kutatás húsz évet átfogó eredményeit bemutató cikket, végezetül pedig a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 ifjúsági önkéntességről szóló tanulmányait recenzáljuk.