MEGJELENT AZ ÖNKÉNTES SZEMLE 2024.évi 2.száma

2024.06.05

Az Önkéntes Szemle online folyóirat harmadik évfolyam második száma a nemzetközi önkéntességgel foglalkozik százötven oldal terjedelemben. A nemzetközi önkéntesség az egyik kevéssé kutatott témának számít a hazai, önkéntességgel foglalkozó szakirodalomban. Ugyanakkor jelentősége és hatásai négy szereplő esetében is kimutathatók: egyrészt maga az önkéntes, másrészt a fogadó/küldő szervezet, harmadrészt a helyi közösségek számára, valamint negyedrészt tekinthetünk rá úgy is, mint az országimázs - kevéssé kihasznált - lehetőségére. Az első elméleti tanulmány széleskörű áttekintést ad a nemzetközi önkéntesség kialakulásáról, fejlődéséről, a küldő és fogadó társadalmak számára jelentkező előnyökről és veszélyekről. A második elméleti tanulmány is egy olyan közel száz éve létező jelenséggel, az önkéntes turizmussal foglalkozik, amely az elmúlt tizenöt-húsz esztendőben vált igazán népszerűvé. Ez az "új" társadalmi jelenség új impulzusokat adott az önkéntesség kutatásának is, és ennek részletes bemutatását adja a szerző. A téma kevéssé kutatott jellegét mutatja, hogy alig találunk olyan tanulmányokat, amelyek a Magyarországon fogadott és a küldött/támogatott önkéntesek jellemzőit mutatnák be. A harmadik elméleti tanulmány ezt a hiányosságot potolja azzal, hogy részletes elemzést ad az Európai Önkéntes Szolgálat által 2014 és 2017 között, valamint az Európai Szolidaritási Testület programban 2018 és 2023 között fogadott és támogatott önkéntesekről. Három esettanulmányt közlünk ebben a számban, amely olyan szervezetek tevékenységéről szól, amelyek fogadó és/vagy küldő szervezetek a nemzetközi önkéntes programokban. A nemzetközi önkéntesség során megmutatkozó szervezeti gyakorlatok, tevékenységek változatosságát kívántuk azzal megmutatni, hogy az első esettanulmányban egy csíkszeredai, a másodikban egy hazai egyházi, míg a harmadikban egy "fiatal" önkéntes küldés/támogatás terén működő szervezet munkásságának ismertetésére kértük fel a szerzőket. Végezetül a recenzióban az Európai Szolidaritási Testület programjának indulásakor felmerülő kihívásokat és lehetőségeket tárgyaló tanulmányt ismertetünk.