MEGJELENT AZ ÖNKÉNTES SZEMLE 2023. ÉVI 2. SZÁMA

2023.06.14

Az Önkéntes Szemle harmadik évfolyama második számának központi témája a felvidéki, erdélyi, vajdasági, kárpátaljai önkéntesek és önkéntesség bemutatása. Nagyon keveset tudunk - reprezentatív kutatások szintjén - a kisebbségben élő 15-29 éves magyar fiatalok önkéntességéről, hiszen a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 kérdéssorába is először került be az önkéntességről szóló kérdés. Az első két elméleti tanulmány ezt a hiányt igyekszik pótolni azzal, hogy feltárja az aktív, illetve a formális és az informális önkéntesek jellemzőit és az önkéntessé válás befolyásoló tényezőit a határon túli fiatalok körében. Mindkét kutatás deklarált célja, hogy a határon túli civil-nonprofit, valamint az ifjúsági szervezetek számára megmutassa azt az önkéntes-bázist, amely jó önkéntesmenedzsmenti munkával elérhető és kiaknázható erőforrást jelenthet. Sajnálatosan nagyon kevés az olyan kutatás, amely a szlovákiai magyarok önkéntességéről szól. Ezért hiánypótló a harmadik elméleti tanulmány is, amely a szlovákiai és a szlovákiai magyar önkéntességgel és civil aktivitással foglalkozik. Két esettanulmányt közlünk az erdélyi önkéntesség témájában. Az első esettanulmány egy innovatív keresztény ifjúsági szervezet széleskörű elemzésével mutatja be az ifjúsági önkéntesség főbb jellemzőit az adott szervezetben. A második esettanulmány pedig önkéntesmenedzsmenti nézőpontból veszi számba, hogy miként történik az önkéntesek toborzása, kiválasztása és foglalkoztatása egyes székelyföldi civil-nonprofit szervezeteknél és közintézményeknél. A két esettanulmány számottevő eredménye annak megmutatása, hogy a szervezeti professzionalizáció milyen fontos tényezője az erdélyi magyar önkéntesség további fejlesztésének (is). Az elmúlt másfél év történéseinek tükrében kivételesen érdekes az az esettanulmány, amely az ukrajnai és a kárpátaljai önkéntesség fejlődését és jelenlegi helyzetét mutatja be, illetve két szervezet példáján keresztül ismerteti az ukrajnai és a kárpátaljai önkéntesek tevékenységének kiemelt tevékenységi területeit. Recenzióink közül az első egy nemrég megjelent kötet bemutatásával foglalkozik, amely az Önkéntesség Magyarországi Éve alkalmából megrendezett konferencián elhangzott előadásokat írásos formában gyűjtötte össze. Folytatva az epizodikus önkéntességről szóló ismeretek bővítését, a második recenzió azt a nemzetközi vizsgálaton alapuló tanulmányt ismerteti, amely életkori dimenziók szerint elemzi az epizodikus önkéntesek jellemzőit.