3 ÉVES AZ ÖNKÉNTES SZEMLE -1%-os adománygyűjtés

2024.04.09

Az Önkéntes Szemle 3 éves működése alatt  40 elméleti tanulmányt, 32 gyakorlati, 14 módszertani esettanulmányt, 15 recenziót jelentett meg 112 szerző részvételével.

Kiadónk az Alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért

ez évtől jogosult az 1%-os gyűjtésre.

ADÓSZÁM: 19305420-1-41

Kérjük, támogassa az alapítvány és a szerkesztőség munkáját adója felajánlásával, amelyet a következő tevékenységekre kívánunk fordítani:

Mind az Alapítvány, mind pedig az általa megjelentetett Önkéntes Szemle működtetését a szervezet vezetősége és a szerkesztőség tagjai önkéntes munkában látják el. Erre továbbra is számítunk, de 2024-ben - amikor először lesz jogusult az alapítvány a 1%-os adománygyűjtésre - a felajánlott 1%-os adótámogatást három projekt megvalósítását segítő személyi és működési költségekre kívánjuk fordítani:

  • 2024 májusában kívnjuk elindítani az onkenteskoordinator.hu online hálózati, tudás, tapasztalat-megosztó platformot. Mind az Önkéntes Szemlében megjelent esettanulmányok, mind pedig a "30 perc- az önkéntességről" podcast adások alapján leszűrt tapasztalatok azt mutatják, hogy ma igen heterogén az önkénteseket koordináló személyek/pozíciók helyzete a hazai önkéntes szektorban. A hazai önkéntesség extenzív fejlesztése mellett nagyon fontos a minőségi megújulás is, és ennek egyik kulcsa az önkéntes-koordináció professzionalizálása, szervezeti és társadalmi pozíciójának erősítése. Reményeink szerint ehhez a platform működése eredményesen hozzájárulhat és ennek működtetéséhez egy megbízási szerződéses munkatársra lenne szükség, amelynek költségeit az adófelajánlásokból tudnánk fedezni.

  • Az Önkéntes Szemle 2024-ben megjelenő 4 számában a tanodai, a nemzetközi önkéntességgel, a szülői bevonódással, valamint az önkéntesek mentálhigiénés állapotával kíván foglalkozni. Pályázati támogatás híján, a téma fontosságát szem előtt tartva, az önkéntesek fizikai és mentálhigiénés állapotfelmérését célzó kutatást egyik szerkesztőségi tagunk önkéntes munkában végzi el. Az 1%-os adófelajánlás egy részéből a kérdőíves adatfeldolgozás költségeit szeretnénk fedezni.

  • Az AMÖF eddig is adományokból és pályázati bevételekből tudta biztosítani az Önkéntes Szemle megjelenésének működési (technikai) költségeit (weboldal fenntartása, indexálási díjak), amelyek évente meghaladják a 300 ezer forintot. A támogatás egy részéből a weboldal fenntartás költségeit kívánjuk fedezni.